COMBINACIÓ D’OBJECTIUS DE LEAD GENERATION I BRAND AWARENESS

Una campanya de TV de gran abast combinada amb un potent i eficaç call to action és la fórmula per donar a conèixer els serveis de rènting de vehicles i guanyar quota de mercat a LeasePlan.

REPTE DE LA CAMPANYA

No va ser fàcil. El repte que ens va proposar LeasePlan en el brífing -brand awareness i lead generation- era un còctel difícil de combinar que ens exigia oferir el millor de nosaltres: des del plantejament estratègic de la campanya, la conceptualització/ideació, la producció i el seguiment dels resultats.

LeasePlan, com a companyia líder mundial en rènting i gestió de flotes d’empreses, tenia grans expectatives pel que feia a la campanya. A més, la competència, especialment Northgate, estava sent molt agressiva en la seva campanya de televisió i es dirigia a un dels nostres dos targets.

A QUÈ ENS ENFRONTÀVEM?

La campanya havia d’aconseguir brand awareness i lead generation amb un missatge i un concepte únics per a 2 targets diferents. D’una banda, directius i gestors de grans flotes d’empreses i, per l’altra, autònoms i petits empresaris. Dos targets amb unes peculiaritats diferents i amb necessitats molt específiques. LeasePlan havia de presentar-se com una companyia que oferia totes les solucions de rènting (rènting fix, rènting flexible) i que facilitava la gestió d’una flota (independentment de la grandària) amb vehicles de tota mena, per a tot tipus de necessitats de mobilitat i sempre amb els més alts estàndards de qualitat en el servei: recollida de vehicles, cita prèvia, tallers propis, els últims avanços tecnològics, etc.

MESURAMENT DE L’EFECTIVITAT DE LA CAMPANYA

L’efectivitat de la campanya era un altre repte important. Els missatges i en concret el call to action havien d’estar molt ben enfocats. Per tant, les accions a Internet es realitzaven amb tests A-B de les creativitats: diferents pàgines d’aterratge, campanyes de display amb missatges diferents, etc. El procés de compliment de la campanya havia de ser molt àgil, orientat a la conversió i eficient, de manera que filtrés tant les dites com els formularis rebuts perquè només arribessin al departament comercial autèntics leads.

CALL TO ACTION A  LA TV I PÀGINES D’ATERRATGE

Durant la primera fase, es va llançar una campanya de TV per aconseguir la màxima cobertura, aconseguir la màxima notorietat i augmentar el coneixement de marca al mercat. Al mateix temps, es van dur a terme accions de branding digital, amb ofertes comercials, canals de contacte, web i telèfon, amb l’objectiu específic de generar trànsit als canals de captació i consolidar el màxim nombre de prospectes.

Durant la segona fase, es va posar en marxa una campanya de resposta directa en mitjans digitals, orientada a la generació de leads i aconseguir la màxima conversió. Per aconseguir els objectius, el tracking de les accions i la categorització dels leads eren fonamentals per optimitzar els mitjans i aconseguir la màxima conversió.

CREATIVITAT DE LA CAMPANYA: «VIURE DE RÈNTING AMB LEASEPLAN»

El concepte de la campanya era «VIURE DE RÈNTING AMB LEASEPLAN». Un concepte potent i notori dirigit a tots els targets de la campanya, des de l’autònom petit empresari amb una o dues furgonetes fins al director de flotes d’una gran empresa amb més de 50 vehicles.

A més, «Viure de rènting amb LeasePlan» agrupava tots els avantatges emocionals que significa tenir solucionats tots els temes relacionats amb la gestió d’una flota -o un sol vehicle-, perquè es presenta com un cúmul de serveis i avantatges que aconsegueixen que et despreocupis de tot i que la vida sigui més fàcil.

El concepte es va poder exportar perfectament a tots els mitjans i canals, tant a on com a off, que es van marcar en el brífing, de manera que la coherència i la cohesió del missatge es van mantenir intactes des de l’inici de la campanya.

https://www.youtube.com/watch?v=LwnIEDBngmA

EFECTIVITAT DE LA CAMPANYA

La campanya va tenir una gran repercussió en el mercat del rènting de vehicles i el missatge principal -solucions personalitzades dels seus productes i solucions transversals per als dos tipus de target- una gran acceptació en el nostre públic objectiu. Els resultats van superar totes les previsions.

  • + 29 % dels objectius fixats de captació de leads
  • Més de 66 milions d’impactes aconseguits
  • 516 GRP (Gross Rating Point) en clients de petites flotes, més de 27,7 punts per sobre de la previsió
  • 470 GRP en clients de grans flotes, més de 40,08 punts per sobre de la previsió
  • 338 mil visites a la web de la campanya
  • 70 % de conversió dels MQL (Marketing Qualified Leads, validats prèviament)
  • Més de 15 milions de visualitzacions en línia del vídeo de campanya