Newno

paid media

Mètriques a paid media

Hi ha diversos models de pagament per publicitat en línia, tots amb característiques específiques, en funció de les necessitats, la situació de cada empresa i, per descomptat, els requisits dels clients. Per això, és important que tinguem clar de què tracta cada model. Amb tota la informació sobre les mètriques més utilitzades a Paid Media, tindrem la capacitat de prendre la decisió més adequada, però sobretot beneficiosa, a l’hora de decantar-nos per invertir en una estratègia de campanya que inclogui: CPA, CPL, CTR, CPC o CPM.

Què és el CPA (Cost per acquistion)?

El CPA o cost per venda és un model de pagament per als anuncis en línia, en el qual només es paga quan l’anunci en línia es transforma en una venda.

El que es cerca a través d’aquest model de cost són vendes a curt termini, amb un ROI rendible per als anunciants. Els suports només rebran un pagament en el moment en el qual es faci la venda.

Amb el CPA tenim l’opció de fixar-lo com inamovible, és a dir, l’anunciant pagarà sempre el mateix import per cada venda generada per l’anunci en línia independentment del cost de l’adquisició.

Encara que el CPA també pot tenir un preu variable, el més comú és que sigui un percentatge sobre el preu de venda. Es paga una comissió al suport sobre la venda generada mitjançant l’anunci en línia.

Què és el CPL (Cost per lead)?

Aquest terme cada vegada té més pes a les estratègies de màrqueting. Però, per què és tan important el CPL? Molt fàcil. Gràcies a aquest concepte es demostra la rendibilitat de les nostres accions.

Es tracta d’una mètrica que calcula quants diners hem invertit per atreure a clients potencials. Podríem dir que consisteix en pagar per cada persona que entra en el nostre negoci i s’interessa per algun dels nostres productes.

No existeix un preu model de lead predeterminat, encara que resulta molt fàcil calcular-ho.

La fórmula és molt senzilla. Per saber quant estem pagant per cada lead només hem de dividir la nostra inversió en una campanya de màrqueting específica pel número de leads que s’han produït amb aquesta campanya. Aquest resultat ens dirà l’import invertit per cadascun dels potencials clients que s’han registrat a la nostra web o s’han posat en contacte amb nosaltres.

Què és el CTR (Clic through rate)?

Quan parlem de CTR ens referim al nombre de clics que aconsegueix un anunci (un bàner o un site en concret en els resultats de cerca de Google també s’hi inclou) en funció del nombre d’impressions.

Però cal tenir en compte que només parlem de clics i impressions, no d’usuaris únics, diversos clics o impressions, que podrien ser del mateix usuari.

El càlcul del CTR és senzill, ja que només cal fer una simple regla de tres: dividir el nombre de clics entre el nombre d’impressions i multiplicar per 100.

El CTR també ens ajuda a saber quins són els anuncis i les paraules clau que millor funcionen i quins hauríem de millorar. Si es fa bé, augmentaran les possibilitats que un usuari faci clic en els nostres anuncis una vegada hagi buscat la nostra frase de paraules clau.

Què és el CPC (Cost per click)?

El CPC és un model de cost que funciona mitjançant el pagament d’un import per cada clic que es produeix en els nostres anuncis. El més habitual és que amb cada clic s’aconsegueixi una visita a la pàgina web que volem promocionar.

Si, a més, els anuncis s’han dissenyat per aparèixer en dispositius mòbils i tenen l’opció de realitzar trucades, és possible que en fer clic es realitzi una trucada directament al negoci.

Si l’usuari fa clic a l’anunci d’una marca, és evident que té algun tipus d’interès en aquesta marca. No obstant això, perquè aquest model sigui rendible, l’anunciant ha de conèixer perfectament les seves estadístiques de trànsit i el percentatge de visites que converteix en clients.

Cal que tinguem en compte que, si la visita de l’usuari procedeix d’un cercador, la conversió serà superior, mentre que si prové d’una campanya de bàners serà inferior.

Això és així perquè l’usuari ha estat qui ha fet una cerca relacionada amb l’anunci, és a dir, té interès, mentre que els anuncis de bàners han arribat a tots els usuaris, tant els interessats en el producte o servei, com els que no.

¿Què és el CPM (Coste por mil impresiones)?

El CPM és una mètrica que mostra el cost generat per cada mil impressions de l’anunci.

En realitat, no parlem d’impressions literals, sinó del nombre de vegades que una publicitat s’ha mostrat al públic a Internet.

Amb el CPM, l’anunciant pacta prèviament el pagament de l’anunci al publisher amb un cost concret per cada mil impressions. És a dir, el publisher rep una compensació per cada anunci mostrat, amb la qual cosa té més opcions d’obtenir un benefici.

Atès que per aconseguir una visualització per mil persones cal que el lloc anunciant tingui una bona quantitat de trànsit, habitualment s’utilitza la mètrica de preu de campanyes per a portals de notícies o blogs populars.

El més comú és utilitzar el CPM en campanyes de branding, l’objectiu de les quals, entre altres, pot ser augmentar la imatge de marca d’una empresa o producte.

Un reto, unos KPIs a optimizar...

¿Una reunión?

Dinos en en qué áreas se concentran tus objetivos y te conectamos con nuestro experto.