Newno

Lead Generation
LeasePlan

Combinació d’objectius: lead generation i brand awareness

Repte de la campanya

No va ser fàcil. El repte que ens va proposar LeasePlan en el brífing -brand awareness i lead generation- era un còctel difícil de combinar que ens exigia oferir el millor de nosaltres: des del plantejament estratègic de la campanya, la conceptualització/ideació, la producció i el seguiment dels resultats.

LeasePlan, com a companyia líder mundial en rènting i gestió de flotes d’empreses, tenia grans expectatives pel que feia a la campanya. A més, la competència, especialment Northgate, estava sent molt agressiva en la seva campanya de televisió i es dirigia a un dels nostres dos targets.

A què ens efrontàvem?

La campanya havia d’aconseguir brand awareness i lead generation amb un missatge i un concepte únics per a 2 targets diferents. D’una banda, directius i gestors de grans flotes d’empreses i, per l’altra, autònoms i petits empresaris. Dos targets amb unes peculiaritats diferents i amb necessitats molt específiques. LeasePlan havia de presentar-se com una companyia que oferia totes les solucions de rènting (rènting fix, rènting flexible) i que facilitava la gestió d’una flota (independentment de la grandària) amb vehicles de tota mena, per a tot tipus de necessitats de mobilitat i sempre amb els més alts estàndards de qualitat en el servei: recollida de vehicles, cita prèvia, tallers propis, els últims avanços tecnològics, etc.

Mesurament d l’efectivitat de la campanya

L’efectivitat de la campanya era un altre repte important. Els missatges i en concret el call to action havien d’estar molt ben enfocats. Per tant, les accions a Internet es realitzaven amb tests A-B de les creativitats: diferents pàgines d’aterratge, campanyes de display amb missatges diferents, etc. El procés de compliment de la campanya havia de ser molt àgil, orientat a la conversió i eficient, de manera que filtrés tant les dites com els formularis rebuts perquè només arribessin al departament comercial autèntics leads.

Call to action a la TV i pàgines d’aterratge

Durant la primera fase, es va llançar una campanya de TV per aconseguir la màxima cobertura, aconseguir la màxima notorietat i augmentar el coneixement de marca al mercat. Al mateix temps, es van dur a terme accions de branding digital, amb ofertes comercials, canals de contacte, web i telèfon, amb l’objectiu específic de generar trànsit als canals de captació i consolidar el màxim nombre de prospectes.

Durant la segona fase, es va posar en marxa una campanya de resposta directa en mitjans digitals, orientada a la generació de leads i aconseguir la màxima conversió. Per aconseguir els objectius, el tracking de les accions i la categorització dels leads eren fonamentals per optimitzar els mitjans i aconseguir la màxima conversió.

Creativitat de la campanya: «viure de rèntig amb Leaseplan»

El concepte de la campanya era «VIURE DE RÈNTING AMB LEASEPLAN». Un concepte potent i notori dirigit a tots els targets de la campanya, des de l’autònom petit empresari amb una o dues furgonetes fins al director de flotes d’una gran empresa amb més de 50 vehicles.

A més, «Viure de rènting amb LeasePlan» agrupava tots els avantatges emocionals que significa tenir solucionats tots els temes relacionats amb la gestió d’una flota -o un sol vehicle-, perquè es presenta com un cúmul de serveis i avantatges que aconsegueixen que et despreocupis de tot i que la vida sigui més fàcil.

El concepte es va poder exportar perfectament a tots els mitjans i canals, tant a on com a off, que es van marcar en el brífing, de manera que la coherència i la cohesió del missatge es van mantenir intactes des de l’inici de la campanya.

Efectivitat de la campanya

La campanya va tenir una gran repercussió en el mercat del rènting de vehicles i el missatge principal -solucions personalitzades dels seus productes i solucions transversals per als dos tipus de target- una gran acceptació en el nostre públic objectiu. Els resultats van superar totes les previsions.

  • + 29 % dels objectius fixats de captació de leads
  • Més de 66 milions d’impactes aconseguits
  • 516 GRP (Gross Rating Point) en clients de petites flotes, més de 27,7 punts per sobre de la previsió
  • 470 GRP en clients de grans flotes, més de 40,08 punts per sobre de la previsió
  • 338 mil visites a la web de la campanya
  • 70 % de conversió dels MQL (Marketing Qualified Leads, validats prèviament)
  • Més de 15 milions de visualitzacions en línia del vídeo de campanya

Un reto, unos KPIs a optimizar...

¿Una reunión?

Dinos en en qué áreas se concentran tus objetivos y te conectamos con nuestro experto.